Get Adobe Flash player

Okna PCV

PETECKI IMPRESSIVE

Class 73 O

Okno PETECKI IMPRESSIVE Class 73 O oparte o profil firmy BRUGMANN to produkt, który świetnie nadaje się do obniżenia zużycia energii. Wymagania wyglądu dla nowych okien najlepiej spełniają półlicujące skrzydło i zaokrąglona rama oraz szeroka oferta listew przyszybowych. Wszystkie normy budowlane i ekologiczne spełniane są dzięki zastosowaniu ścianki o grubości 3 mm wykonanej z polichlorku winylu. Do wyboru jest wiele różnych pakietów szybowych, ponad 40 kolorów. Kolejną zaletą jest doskonały współczynnik izolacyjności termicznej i szeroka gama zastosowań stawiają okna PETECKI IMPRESSIVE Class dostępne w Bytomiu, Gliwicach i Chorzowie, przed ich konkurencją.  Z uwagi na swoje doskonałe parametry często stosowany w inwestycjach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Okna PETECKI IMPRESSIVE Class 73 O to idealne połączenie wysokiej jakości z szeroką gamą zastosowań. Warto zapytać o więcej szczegółów na temat tego konkretnego okna w naszych placówkach: Ruda Śląska, Zabrze oraz Świętochłowice.

Profil

  • Najwyższa stabilność i poziom bezpieczeństwa dzięki wzmocnieniom skrzydeł wykonanym z ocynkowanej stali.
  • Doskonałe odprowadzanie wody gwarantują dwupowierzchniowe uszczelki.
  • Ścianki zewnętrzne o grubości 3 mm potwierdzają Kasę A naszego okna.
  • Doskonałą izolacja termiczną i akustyczną jest wielokomorowa konstrukcja.
  • Wrąb okuciowy w osi 13 mm pozwala na stosowanie mocniejszych elementów okuciowych firmy ROTO
001-Antracyt 002-Dab-Bagienny 003-Mahon 004-Meranti 005-Orzech 006-Macore 007-Tiama 008-Letnia-DAglezja 009-Zloty-Dab 010-Montana 011-Oregon 012-Metbrush-Alu

Parametry

ParametryTOP Class73 O
System PVC ze zbrojeniem stalowym
Głębokość zabudowy 73 mm
Liczba komór 5
Rodzaj złożenia półlicujący/ zaokrąglony
Typ profilu AD
Izolacyjność termiczna

Uw = 1,2 W/ m2K, opcja 1,0 W/m2K
Uf = 1,3 W/m2K
Ug = 1,0 W/m2K, opcja 1,0 - 0,6 W/m2K

 

Izolacyjność akustyczna Rw: do 46 db
Pakiet szybowy

24 - 44 mm
dwuszybowy: k = 1,0 EN 674
trzyszybowy: k = 0,6 EN 674

Ramka dystansowa szkła Stalowa ciepla lub TGI polimerowa
Uszczelki Zgrzewalne - czarna lub szara
Max wymiary skrzydła 1500 x 1600
Utrudnienia przeciwwłamaniowe do klasy WK 2
Zastosowanie Okna rozwierne, uchylne, rozwierno - uchylne, uchylno-odstawno, przesuwne, drzwi tarasowe
Kolorystyka Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane, koekstruzja
001-Antracyt 002-Dab-Bagienny 003-Mahon 004-Meranti 005-Orzech 006-Macore 007-Tiama 008-Letnia-DAglezja 009-Zloty-Dab 010-Montana 011-Oregon 012-Metbrush-Alu

Szyby

Do produkcji okien stosowane są pakiety szybowe firmy PILKINGTON, są to jedynie komponenty znanych i cenionych marek. Ich najważniejszymi zaletami są izolacja cieplna, ochrona przed słońcem i hałasem.

W oknie TOP Class 73 O znalazł zastosowanie standardowo pakiet szybowy 4 / 16 / 4 dla którego k = 1,0.

001-Antracyt 002-Dab-Bagienny 003-Mahon 004-Meranti 005-Orzech 006-Macore 007-Tiama 008-Letnia-DAglezja 009-Zloty-Dab 010-Montana 011-Oregon 012-Metbrush-Alu

Okucia

W modelu TOP Class 73 O P stosowane są wyłącznie okucia firmy ROTO w dwóch systemach: NT i NT Designo.

Okucia NT  to system rozwierno-uchylny, który już w wersji podstawowej zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń antywyważeniowych. Więcej o systemie ROTO NT:

Nowymi standardami w stolarce okiennej są okucia NT Designo. Firma Petecki jest jedną z pierwszych firm stosujących okucia z ukrytymi zawiasami firmy ROTO. Nic nie zakłóca wyglądu okien i nie przeszkadza podczas czyszczenia. Więcej o systemie ROTO NT Designo:

 

001-Antracyt 002-Dab-Bagienny 003-Mahon 004-Meranti 005-Orzech 006-Macore 007-Tiama 008-Letnia-DAglezja 009-Zloty-Dab 010-Montana 011-Oregon 012-Metbrush-Alu

Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA


PPHU PETECKI
93-457 Łódź, ul. Rudzka 11/13
98-100 Łask, ul. Przemysłowa 12
tel./fax. (0-43) 676-12-12, 676-12-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
www.petecki.pl

Gwarancją objęty jest cały zakres produkowanej przez Gwaranta stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej karcie gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna stanowi zobowiązanie Gwaranta wobec kupującego do usunięcia, ujawnionych w terminie gwarancyjnym wad fizycznych stolarki PCV, o ile stolarka będzie używana zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w gwarancji oraz będzie regularnie poddawana zabiegom konserwacyjnym.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

I. TERMIN GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji na okres:

a) 5 lat na okna, drzwi balkonowe PCV wykonane w systemie EFFECT, EXCELLENT, TOP, PASSIV
b) 3 lat na aluminiowe okna i drzwi wykonane w systemie YAWAL, REYNAERS;
c) 3 lat na hermetyczność szyb zespolonych;
d) 3 lat w zakresie trwałości elementów okucia istotnych z punktu widzenia ich bezpieczeństwa oraz trwałości;
e) 1 rok na drzwi wejściowe i przesuwne w zakresie trwałości połączeń konstrukcyjnych, bezusterkowego ukształtowania profili w ramach dopuszczalnej tolerancji;
f) 1 rok na akcesoria dodatkowe nie będące standardowym wyposażeniem stolarki (samozamykacze, mechanizmy regulacji uchyłu z poziomu posadzki, zatrzaski balkonowe, hamulce okienne, ograniczniki rozwarcia, zamki, nawiewniki, parapety, stopki otwarcia drzwi itp.);
g) 2 lat na rolety zewnętrzne nadstawne oraz natynkowe.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą wydania kupującemu towaru.
3. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji kupujący uzyskuje wyłącznie w momencie dokonania całkowitej zapłaty ceny.

 

II. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant zapewnia prawidłowe funkcjonowanie produkowanej przez siebie stolarki PCV    w ramach standardu tego rodzaju wyrobów, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem, oraz dokonywaniu bieżących konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi, konserwacji              i użytkowania stolarki PCV.
2. W związku z postępem technologicznym w okresie trwania gwarancji mogą wystąpić zmiany konstrukcyjne poszczególnych elementów składowych towaru (profile, okucia, szyby). W związku z powyższym Gwarant zastrzega sobie prawo do zastąpienia elementu wymagającego naprawy lub wymiany elementem dostępnym o podobnej (jednakowej) funkcji.
3. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania oceny i kwalifikacji wady towaru.

 

III. WADY NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

1. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia szyb powstałe w trakcie użytkowania oraz właściwości towaru zgodne z dopuszczalnymi normami.
2. Gwarancja nie obejmuje wad nieistotnych produktu, które po zamontowaniu nie mają wpływu na jego wartość i funkcjonalność.
3. Barwa szkła jest cechą własną, niezależną od Gwaranta i jako taka nie podlega reklamacji. Sposób łączenia ramek międzyszybowych zapewnia szczelność pakietów a estetyka jego wykonania nie podlega jako taka reklamacji.
4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
a) niewłaściwego transportu stolarki wykonanego przez kupującego;
b)  niewłaściwego składowania lub przechowywania stolarki;
c)  niewłaściwie wykonanego montażu stolarki
d)  zarysowań profili i szyb po zewnętrznych stronach powstałych po odbiorze stolarki;
e)  rozregulowania się okuć w wyniku eksploatacji i sił działających na stolarkę (pierwszą regulację przeprowadza firma montująca);
f) nie wykonywania zabiegów konserwujących stolarkę;
g) stosowania do mycia stolarki ostrych narzędzi, środków do szorowania i żrących substancji;
h) niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji stolarki;
i) zaparowania i zamarzania zestawów szybowych oraz profili okiennych od strony wewnętrznej pomieszczenia spowodowanych różnicą temperatur, dużą wilgotnością powietrza, brakiem odpowiedniej wentylacji lub nieprawidłowym użytkowaniem stolarki (w szczególności brakiem  przewietrzenia pomieszczenia i zbyt niską temperaturą wewnątrz pomieszczenia);
j) użytkowaniem wyrobu bez dodatkowej wymiany uszkodzonego lub zużytego elementu;
k) wadliwej konstrukcji budynków;
l) nie usunięcia folii zabezpieczającej profile bezpośrednio po montażu stolarki, nie później niż 14 dni od daty odbioru towaru;
m) wymontowania wyrobu z pierwotnego miejsca jego zamontowania i ponownego jego zamontowania;
n) innych okoliczności, za które producent nie odpowiada.

4. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
a) wadliwego montażu stolarki;
b) samodzielnego dokonania przez kupującego przeróbek konstrukcyjnych (za wyjątkiem samodzielnego montażu elementów do tego przeznaczonych);
c) użytkowania stolarki niezgodnie z przeznaczeniem;
d) zużycia elementów;
e) uszkodzeń mechanicznych stolarki powstałych po odbiorze towaru;
f) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych;
g) zamontowania bezpośrednio do elementów stolarki wszelkiego rodzaju krat, zabezpieczeń lub innych elementów niezwiązanych ze stolarką.

 

IV. REKLAMACJA TOWARU

1. Kupujący jest zobowiązany do ilościowego i jakościowego odbioru towaru oraz do sprawdzenia go pod względem wad, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze stolarki.
2. Reklamację ilościową, wymiarową, podziałów wewnętrznych i funkcji okien oraz stwierdzającą występowanie innych wad takich jak: uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, stłuczenia szkła, zarysowania profili i szyb, niezgodna z zamówieniem kolorystyka, kupujący jest obowiązany zgłosić przy odbiorze stolarki pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu i prawa do gwarancji.
3. W przypadku, jeżeli klient zamontuje stolarkę posiadającą wady, o których mowa w pkt IV.2 gwarancja wygasa.
4. Reklamację kupujący składa w miejscu zakupu towaru, niezwłocznie po ujawnieniu się wady, nie później jednak niż jeden miesiąc od dnia jej wykrycia pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
5. Reklamacja składana jest wyłącznie w formie pisemnej, wraz z opisem uszkodzenia, podaniem przez kupującego numeru zamówienia oraz załączeniem kserokopii rachunku/faktury.
6. Kupujący zobowiązany jest do współdziałania i współpracy z Gwarantem przy ustalaniu przyczyn powstania wady, w szczególności do udostępnienia w uzgodnionym terminie dostępu do reklamowanej stolarki w celu wykonania oględzin, ekspertyz, potwierdzenia występowania wady oraz jej usunięcia.
7. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z tym zgłoszeniem ponosi kupujący (w szczególności koszt przejazdu i czas pracy Serwisanta).

V. OBOWIĄZKI GWARANTA

1. Gwarant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia dokonanego zgodnie z pkt. IV. 4 i 5.
2. Gwarant zobowiązuje się, że wady stolarki ujawnione w okresie gwarancyjnym usunie w terminie:
- do 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji, jeśli naprawa nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych towaru,
- do 40 dni od daty zgłoszenia reklamacji, jeśli naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych towaru,
3. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Gwaranta uniemożliwiających zrealizowanie reklamacji termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu. W tej sytuacji termin będzie uzgodniony indywidualnie. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Gwarant zapewnia wymianę zakupionego towaru lub jego elementów tylko jeśli stwierdzi wady, których nie będzie mógł usunąć.
5. Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady. Wada, na którą został udzielony rabat zostaje z dniem jego udzielenia wyłączona z gwarancji.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Gwarant zobowiązuje dołożyć starań, aby wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji były rozstrzygane polubownie. W razie jednak braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy wynikającej z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

001-Antracyt 002-Dab-Bagienny 003-Mahon 004-Meranti 005-Orzech 006-Macore 007-Tiama 008-Letnia-DAglezja 009-Zloty-Dab 010-Montana 011-Oregon 012-Metbrush-Alu