Get Adobe Flash player

Okna PCV

PETECKI EXCELLENT

Design 86

Okno PETECKI EXCELLENT Design 86 oparte o profil REHAU jest znakomitym produktem o doskonałych parametrach. Prosta rama i nielicujące skrzydło eksponuje nowoczesny styl. Rewelacyjnie nadaje się do inwestycji jednorodzinnych i wielorodzinnych. Okna PETECKI EXCELLENT Design 86 to wyśmienite połączenie wysokiej jakości z szeroką gamą zastosowań. 86-milimetrowa głębokość profili oraz sześć izolujących komór powietrznych to gwarancja doskonałych parametrów.

Profil

  • Dwupowierzchniowe uszczelki gwarantują doskonałe odprowadzanie wody.
  • Ścianki zewnętrzne o grubości 3 mm potwierdzają Kasę A naszego okna.
  • Wielokomorowa konstrukcja to doskonała izolacja termiczna i akustyczna.
  • Wzmocnienie skrzydła wykonane z ocynkowanej stali zapewnia stabilność i podnosi poziom bezpieczeństwa.
  • Wrąb okuciowy w osi pozwala na stosowanie mocniejszych elementów okuciowych firmy ROTO.
001-Aluminium-Szczotkowane 002-Antracyt 003-Dab-Bagienny 004-Dab 005-Golden-Oak 006-Irish-Oak 007-Mahon 008-Orzech-Wloski 009-Palisander 010-Soft-Cherry

Parametry

ParametryEXCELLENT Design 86
System PVC ze zbrojeniem stalowym
Głębokość zabudowy 86 mm
Liczba komór 6
Rodzaj złożenia nielicujący/prosty
Typ profilu AD
Izolacyjność termiczna

Uw = 0,8 W/ m2K, opcja 1,1 - 0,8 W/m2K
Uf = 1,1 W/m2K
Ug = 0,5 W/m2K, opcja 1,0 - 0,5 W/m2K

 

Izolacyjność akustyczna Rw: do 45db
Pakiet szybowy 24 mm - 48 mm
dwuszybowy: k = 1,0 EN 674
trzyszybowy: k = 0,5 EN 674
Ramka dystansowa szkła Stalowa lub polimerowa
Uszczelki Zgrzewalne - czarna lub szara
Max wymiary skrzydła 1100 x 2400
Utrudnienia przeciwwłamaniowe do klasy WK 2
Zastosowanie Okna rozwierne, uchylne, rozwierno - uchylne, uchylno-odstawno-przesuwne, drzwi tarasowe
Kolorystyka Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane
001-Aluminium-Szczotkowane 002-Antracyt 003-Dab-Bagienny 004-Dab 005-Golden-Oak 006-Irish-Oak 007-Mahon 008-Orzech-Wloski 009-Palisander 010-Soft-Cherry

Szyby

Firma PETECKI używa jedynie komponentów znanych i cenionych marek. Dlatego do produkcji okien stosujemy pakiety szybowe firmy PILKINGTON. Izolacja cieplna, ochrona przed słońcem i hałasem to najważniejsze zalety jakimi wyróżniają się szyby PILKINGTON na tle konkurencji.

W oknie EXCELLENT Design 86 znalazł zastosowanie standardowo pakiet szybowy 4 / 16 / 4 / 16 / 4 dla którego k = 0,6.

001-Aluminium-Szczotkowane 002-Antracyt 003-Dab-Bagienny 004-Dab 005-Golden-Oak 006-Irish-Oak 007-Mahon 008-Orzech-Wloski 009-Palisander 010-Soft-Cherry

Okucia

W modelu TOP Design 86 P stosujemy wyłącznie okucia firmy ROTO w dwóch systemach: NT i NT Designo.

Okucia NT  to system rozwierno-uchylny, który już w wersji podstawowej zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń antywyważeniowych. Więcej o systemie ROTO NT:

Okucia NT Designo to nowe standardy w stolarce okiennej. W naszym salonie w Gliwicach i Rudzie Śląskiej okna firmy Petecki wyróżnia to, że jako pierwsze mają w swojej budowie okucia z ukrytymi zawiasami firmy ROTO. Więcej o systemie ROTO NT Designo:

 

001-Aluminium-Szczotkowane 002-Antracyt 003-Dab-Bagienny 004-Dab 005-Golden-Oak 006-Irish-Oak 007-Mahon 008-Orzech-Wloski 009-Palisander 010-Soft-Cherry

Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA


PPHU PETECKI
93-457 Łódź, ul. Rudzka 11/13
98-100 Łask, ul. Przemysłowa 12
tel./fax. (0-43) 676-12-12, 676-12-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
www.petecki.pl

Gwarancją objęty jest cały zakres produkowanej przez Gwaranta stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej karcie gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna stanowi zobowiązanie Gwaranta wobec kupującego do usunięcia, ujawnionych w terminie gwarancyjnym wad fizycznych stolarki PCV, o ile stolarka będzie używana zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w gwarancji oraz będzie regularnie poddawana zabiegom konserwacyjnym.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

I. TERMIN GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji na okres:

a) 5 lat na okna, drzwi balkonowe PCV wykonane w systemie EFFECT, EXCELLENT, TOP, PASSIV
b) 3 lat na aluminiowe okna i drzwi wykonane w systemie YAWAL, REYNAERS;
c) 3 lat na hermetyczność szyb zespolonych;
d) 3 lat w zakresie trwałości elementów okucia istotnych z punktu widzenia ich bezpieczeństwa oraz trwałości;
e) 1 rok na drzwi wejściowe i przesuwne w zakresie trwałości połączeń konstrukcyjnych, bezusterkowego ukształtowania profili w ramach dopuszczalnej tolerancji;
f) 1 rok na akcesoria dodatkowe nie będące standardowym wyposażeniem stolarki (samozamykacze, mechanizmy regulacji uchyłu z poziomu posadzki, zatrzaski balkonowe, hamulce okienne, ograniczniki rozwarcia, zamki, nawiewniki, parapety, stopki otwarcia drzwi itp.);
g) 2 lat na rolety zewnętrzne nadstawne oraz natynkowe.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą wydania kupującemu towaru.
3. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji kupujący uzyskuje wyłącznie w momencie dokonania całkowitej zapłaty ceny.

 

II. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant zapewnia prawidłowe funkcjonowanie produkowanej przez siebie stolarki PCV    w ramach standardu tego rodzaju wyrobów, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem, oraz dokonywaniu bieżących konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi, konserwacji              i użytkowania stolarki PCV.
2. W związku z postępem technologicznym w okresie trwania gwarancji mogą wystąpić zmiany konstrukcyjne poszczególnych elementów składowych towaru (profile, okucia, szyby). W związku z powyższym Gwarant zastrzega sobie prawo do zastąpienia elementu wymagającego naprawy lub wymiany elementem dostępnym o podobnej (jednakowej) funkcji.
3. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania oceny i kwalifikacji wady towaru.

 

III. WADY NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

1. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia szyb powstałe w trakcie użytkowania oraz właściwości towaru zgodne z dopuszczalnymi normami.
2. Gwarancja nie obejmuje wad nieistotnych produktu, które po zamontowaniu nie mają wpływu na jego wartość i funkcjonalność.
3. Barwa szkła jest cechą własną, niezależną od Gwaranta i jako taka nie podlega reklamacji. Sposób łączenia ramek międzyszybowych zapewnia szczelność pakietów a estetyka jego wykonania nie podlega jako taka reklamacji.
4. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
a) niewłaściwego transportu stolarki wykonanego przez kupującego;
b)  niewłaściwego składowania lub przechowywania stolarki;
c)  niewłaściwie wykonanego montażu stolarki
d)  zarysowań profili i szyb po zewnętrznych stronach powstałych po odbiorze stolarki;
e)  rozregulowania się okuć w wyniku eksploatacji i sił działających na stolarkę (pierwszą regulację przeprowadza firma montująca);
f) nie wykonywania zabiegów konserwujących stolarkę;
g) stosowania do mycia stolarki ostrych narzędzi, środków do szorowania i żrących substancji;
h) niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji stolarki;
i) zaparowania i zamarzania zestawów szybowych oraz profili okiennych od strony wewnętrznej pomieszczenia spowodowanych różnicą temperatur, dużą wilgotnością powietrza, brakiem odpowiedniej wentylacji lub nieprawidłowym użytkowaniem stolarki (w szczególności brakiem  przewietrzenia pomieszczenia i zbyt niską temperaturą wewnątrz pomieszczenia);
j) użytkowaniem wyrobu bez dodatkowej wymiany uszkodzonego lub zużytego elementu;
k) wadliwej konstrukcji budynków;
l) nie usunięcia folii zabezpieczającej profile bezpośrednio po montażu stolarki, nie później niż 14 dni od daty odbioru towaru;
m) wymontowania wyrobu z pierwotnego miejsca jego zamontowania i ponownego jego zamontowania;
n) innych okoliczności, za które producent nie odpowiada.

4. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
a) wadliwego montażu stolarki;
b) samodzielnego dokonania przez kupującego przeróbek konstrukcyjnych (za wyjątkiem samodzielnego montażu elementów do tego przeznaczonych);
c) użytkowania stolarki niezgodnie z przeznaczeniem;
d) zużycia elementów;
e) uszkodzeń mechanicznych stolarki powstałych po odbiorze towaru;
f) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych;
g) zamontowania bezpośrednio do elementów stolarki wszelkiego rodzaju krat, zabezpieczeń lub innych elementów niezwiązanych ze stolarką.

 

IV. REKLAMACJA TOWARU

1. Kupujący jest zobowiązany do ilościowego i jakościowego odbioru towaru oraz do sprawdzenia go pod względem wad, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze stolarki.
2. Reklamację ilościową, wymiarową, podziałów wewnętrznych i funkcji okien oraz stwierdzającą występowanie innych wad takich jak: uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, stłuczenia szkła, zarysowania profili i szyb, niezgodna z zamówieniem kolorystyka, kupujący jest obowiązany zgłosić przy odbiorze stolarki pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu i prawa do gwarancji.
3. W przypadku, jeżeli klient zamontuje stolarkę posiadającą wady, o których mowa w pkt IV.2 gwarancja wygasa.
4. Reklamację kupujący składa w miejscu zakupu towaru, niezwłocznie po ujawnieniu się wady, nie później jednak niż jeden miesiąc od dnia jej wykrycia pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
5. Reklamacja składana jest wyłącznie w formie pisemnej, wraz z opisem uszkodzenia, podaniem przez kupującego numeru zamówienia oraz załączeniem kserokopii rachunku/faktury.
6. Kupujący zobowiązany jest do współdziałania i współpracy z Gwarantem przy ustalaniu przyczyn powstania wady, w szczególności do udostępnienia w uzgodnionym terminie dostępu do reklamowanej stolarki w celu wykonania oględzin, ekspertyz, potwierdzenia występowania wady oraz jej usunięcia.
7. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z tym zgłoszeniem ponosi kupujący (w szczególności koszt przejazdu i czas pracy Serwisanta).

V. OBOWIĄZKI GWARANTA

1. Gwarant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia dokonanego zgodnie z pkt. IV. 4 i 5.
2. Gwarant zobowiązuje się, że wady stolarki ujawnione w okresie gwarancyjnym usunie w terminie:
- do 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji, jeśli naprawa nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych towaru,
- do 40 dni od daty zgłoszenia reklamacji, jeśli naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych towaru,
3. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Gwaranta uniemożliwiających zrealizowanie reklamacji termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu. W tej sytuacji termin będzie uzgodniony indywidualnie. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Gwarant zapewnia wymianę zakupionego towaru lub jego elementów tylko jeśli stwierdzi wady, których nie będzie mógł usunąć.
5. Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady. Wada, na którą został udzielony rabat zostaje z dniem jego udzielenia wyłączona z gwarancji.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Gwarant zobowiązuje dołożyć starań, aby wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji były rozstrzygane polubownie. W razie jednak braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy wynikającej z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

001-Aluminium-Szczotkowane 002-Antracyt 003-Dab-Bagienny 004-Dab 005-Golden-Oak 006-Irish-Oak 007-Mahon 008-Orzech-Wloski 009-Palisander 010-Soft-Cherry